Gabriela JAMNICKÁ

Master's thesis

Kooperativní výuka na 1. stupni základní školy

Cooperative Teaching at Primary School
Abstract:
Tématem diplomové práce je kooperativní výuka na 1. stupni základní školy. Práce se zabývá specifiky a možnostmi kooperativní výuky, které žákům základních škol tato výuková strategie poskytuje. Diplomová práce se dělí na část teoretickou a na část empirickou. Cílem teoretické části práce je poskytnout potřebný vhled na kooperativní učení a to především, prostřednictvím objasnění základních pojmů, …more
Abstract:
The topic of this diploma thesis is cooperative education in the first stage of primary schools. The thesis deals with specifics and possibilities of cooperative education, which is provided to pupils of primary schools by this educational strategy. Diploma thesis is divided into two parts, theoretical and empirical. The aim of theoretical part of this thesis is to provide necessary insight at cooperative …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 5. 2018
  • Supervisor: doc. Mgr. et Mgr. Alena Seberová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

JAMNICKÁ, Gabriela. Kooperativní výuka na 1. stupni základní školy. Ostrava, 2018. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta