Bc. Věra Böhmová

Diplomová práce

Kooperativní učení a jeho aplikace v literární výchově

Cooperative learning and its application in literary education
Anotace:
Hlavním cílem diplomové práce je tvorba aktivit, jejich pomocí chceme inspirovat učitele ke kooperativnímu vyučování. Východiskem pro práci byly dotazníky, ve kterých se zjišťovalo, zda je ve školách využíváno kooperativní vyučování nebo jiné metody práce. Práce se skládá ze dvou částí. Teoretická část je rozdělena do pěti kapitol, které se zabývají vývojem kooperace a vlivem učitele na třídní klima …více
Abstract:
The main aim of the thesis is to determine whether cooperative teaching or other methods arewidely used in the current educational system. This thesis consists of two parts. The first, a theoretical one, is divided into five chapters, dealing with the development of cooperation and the teacher's influence on the class atmosphere. The practical part refers the results of a survey, assessing the extent …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 12. 2014
Zveřejnit od: 12. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 1. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Jarmila Sulovská

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Böhmová, Věra. Kooperativní učení a jeho aplikace v literární výchově. Liberec, 2014. diplomová práce (Mgr.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 12.12.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 12. 12. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN