Gabriela JAMNICKÁ

Diplomová práce

Kooperativní výuka na 1. stupni základní školy

Cooperative Teaching at Primary School
Anotace:
Tématem diplomové práce je kooperativní výuka na 1. stupni základní školy. Práce se zabývá specifiky a možnostmi kooperativní výuky, které žákům základních škol tato výuková strategie poskytuje. Diplomová práce se dělí na část teoretickou a na část empirickou. Cílem teoretické části práce je poskytnout potřebný vhled na kooperativní učení a to především, prostřednictvím objasnění základních pojmů, …více
Abstract:
The topic of this diploma thesis is cooperative education in the first stage of primary schools. The thesis deals with specifics and possibilities of cooperative education, which is provided to pupils of primary schools by this educational strategy. Diploma thesis is divided into two parts, theoretical and empirical. The aim of theoretical part of this thesis is to provide necessary insight at cooperative …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 5. 2018
  • Vedoucí: doc. Mgr. et Mgr. Alena Seberová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JAMNICKÁ, Gabriela. Kooperativní výuka na 1. stupni základní školy. Ostrava, 2018. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta