Mgr. Tomáš Kryl

Master's thesis

Librův grunt. Stavebně-historický a kulturní obraz rolnické usedlosti

An Edificial, Historical and Culture Study on Libra's Rural Estate
Abstract:
V své diplomové práci jsem se zabýval stavebně-historickým a kulturním obrazem staré rolnické usedlosti. Cílem bylo dát dohromady jednotlivé poznatky z literatury, pramenů a prostřednictvím metody terénního a stavebně-historického výzkumu a archivní metody jsem se snažil vytvořit ucelený příběh jednoho domu. V první části je popsán historický vývoj Poličska a obce Nedvězí a pak následuje kapitola, …more
Abstract:
Main topic of my graduating work is a study of historical - constructional and cultural background of an old rural estate. I aimed to get together all possible information from literature and historical sources. By means of field exploration and with the help of historical-constructional and archive methods I tried to depict the story of this site as a whole. In the first part development of Poličsko …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 1. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 2. 2008
  • Reader: doc. PhDr. Miroslav Válka, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / field:
Historical Sciences / Ethnology

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.