Mgr. Tomáš Kryl

Master's thesis

Librův grunt. Stavebně-historický a kulturní obraz rolnické usedlosti

An Edificial, Historical and Culture Study on Libra's Rural Estate
Anotácia:
V své diplomové práci jsem se zabýval stavebně-historickým a kulturním obrazem staré rolnické usedlosti. Cílem bylo dát dohromady jednotlivé poznatky z literatury, pramenů a prostřednictvím metody terénního a stavebně-historického výzkumu a archivní metody jsem se snažil vytvořit ucelený příběh jednoho domu. V první části je popsán historický vývoj Poličska a obce Nedvězí a pak následuje kapitola, …viac
Abstract:
Main topic of my graduating work is a study of historical - constructional and cultural background of an old rural estate. I aimed to get together all possible information from literature and historical sources. By means of field exploration and with the help of historical-constructional and archive methods I tried to depict the story of this site as a whole. In the first part development of Poličsko …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 1. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 2. 2008
  • Oponent: doc. PhDr. Miroslav Válka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / odbor:
Historical Sciences / Ethnology

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.