Richard Schwarz

Diplomová práce

Odhad tržní hodnoty společnosti JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o.

The Estimation of The Market Value Of The Company JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o.
Anotace:
Diplomová práce se věnuje odhadu tržní hodnoty společnosti, která dlouhodobě působí na trhu s pečivem. Cílem této diplomové práce je odhad tržní hodnoty podniku JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s.r.o., který by odrážel reálnou situaci na pekařském trhu. Závěrem diplomové práce by mělo být rozpětí hodnot a zdůvodnění. Diplomová práce je rozdělena na finanční analýzu, strategickou analýzu, dále na generátory hodnot …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the estimation of the market value of the company, which has long been active in the bakery market. The aim of this diploma thesis is to find the market value of JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. S.r.o., which would reflect the real situation on the bakery market. The conclusion of the thesis should be a range of values and justification. The diploma thesis is divided into financial …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 11. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2017
  • Vedoucí: Lucie Jahodová
  • Oponent: Ivan Šnajdr

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/70154