Anna Drbohlavová

Bakalářská práce

Politické procesy 50. let 20. století v Československu - Ženy odsouzené Krajským soudem v Liberci v letech 1956

Political processes in the 50s of the 20th century in Czechoslovakia - Women condemned by the regional court in Liberec in 1956
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou politických procesů v Československu v 50. letech 20. století. Konkrétně analyzuje kauzy tří žen, které odsoudil Krajský soud v Liberci v roce 1956. Práce je rozdělena do dvou základních částí. V první z nich jsem se zaměřila na mechanismus výroby politických procesů v kontextu československých dějin po únoru roku 1948. Tyto obecné informace jsem pak v …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with issues of political processes in Czechoslovakia in the 1950s. In particular, she analyzes the cases of three women who were sentenced by the Regional Court in Liberec in 1956. The thesis is divided into two basic parts. In the first one I focused on the mechanism of production of political processes in the context of Czechoslovak history after February 1948. In the second …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 7. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Kateřina Lozoviuková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Drbohlavová, Anna. Politické procesy 50. let 20. století v Československu - Ženy odsouzené Krajským soudem v Liberci v letech 1956. Liberec, 2017. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická