Mgr. Aneta Sobotková

Diplomová práce

Politické procesy v 50. letech v Československu

Political Processes in the 50s in Czechoslovakia
Anotace:
Diplomová práce se zabývá politickými procesy v 50. letech v Československu. V první části se zaměřuje na právní úpravu předmětného období, orgány činné v trestním řízení, průběh soudních procesů a na revizi těchto případů. Druhá část je věnována církevním procesům. V úvodu této části je popsán vztah státu a církve po roce 1948 a v 50. letech. Jako příklad je uveden a blíže popsán proces s tzv. vatikánskými …více
Abstract:
The Diploma Thesis deals with political processes in the 50s in Czechoslovakia. The first part focuses on the legislation, criminal justice, Criminal Law, trial and revision of the cases. The second part focuses on the political processes with church. There is a description of the relationship between state and church after year 1948 in this part. As an example, there is political process with the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 10. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 1. 2017
  • Vedoucí: doc. JUDr. Bc. Jaromír Tauchen, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Renata Veselá, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta