Bc. Martin Glombíček

Diplomová práce

Etické aspekty reklamy na alkoholické nápoje

Ethical Aspects of Alcoholic Beverages Advertising
Anotace:
Diplomová práce pojednává o etických aspektech reklamy na alkoholické nápoje. Teoretická část poskytuje náhled do problematiky alkoholu, reklamy, etiky a regulace reklamy. Praktická část pomocí kvantitativní a kvalitativní analýzy objasňuje současný postoj spotřebitelů k reklamě na alkoholické nápoje. Projektová část představuje rady a návrhy pro tvor-bu reklamních kampaní na alkoholické nápoje a prezentuje …více
Abstract:
The diploma thesis discusses ethical aspects of alcoholic beverages advertising. The theore-tical part provides an insight into the theory of alcohol, advertising, ethics and regulation of advertising. The practical part through quantitative and qualitative analysis explains the current attitude of consumers towards the advertising of alcoholic beverages. The project part presents advices and suggestions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. PhDr. Pavel Horňák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Glombíček, Martin. Etické aspekty reklamy na alkoholické nápoje. Zlín, 2017. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Magisterský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace