Jaromír Kavan

Diplomová práce

Návrh regulačního výměníku tepla pro parní fluidní kotel o výkonu 20 MWt

Proposal Regulatory Heat Exchanger for Steam Fluidized Bed Boiler with an Output of 20 MWt
Anotace:
V diplomové práci jsou zpracovány základní teoretické informace o fluidním spalování. Návrh, výpočet a grafické zpracování parního fluidního kotle, včetně regulačního výměníku tepla.
Abstract:
Basic theoretical informations about Fluidized Combustion are elaborated in the master thesis. Design, calculation and graphic processing of the Steam Fluidized Bed Boiler, including Regulatory Heat Exchanger.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2017
  • Vedoucí: Bohumír Čech
  • Oponent: Marcel Niedoba

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava