Bc. Miroslav Weiser

Master's thesis

Populační vývoj vybraných metropolitních oblastí ČR v období 1991-2011

Population development of selected metropolitan areas of the Czech Republic in the period 1991-2011
Abstract:
Předmětem diplomové práce „Populační vývoj vybraných metropolitních oblastí ČR v období 1991-2011“ je rozbor dopadů změn, které proběhly v populačním vývoji regionů v ČR po roce 1990. První část je zaměřena na definici funkčních regionů. V druhé části charakterizuji funkční regiony v ČR, velikosti jednotlivých regionů a srovnání s definicí OECD. Ve třetí části se zabývám analyzováním období 1991-2001 …more
Abstract:
The goal of the submitted thesis: “Population development of selected metropolitan areas of Czech Republic in the period 1991–2011” is to analyze changes that happened it the population development of Czech Republic after 1990. The first part is focused on definitions of functional regions. In the second part I characterize the functional regions on the Czech Republic, the size of individual regions …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 6. 2017
  • Supervisor: Mgr. Petr Tonev, Ph.D.
  • Reader: doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Master programme / field:
Economic Policy and Administration / Regional Development and Administration

Theses on a related topic