Bc. Monika Špačková

Diplomová práce

Suburbanizace Uherskohradišťska

Suburbanisation of the Uherské Hradiště region
Anotace:
Práce se zabývá procesem suburbanizace, která je v posledních letech velmi aktuálním tématem. Jejím hlavním cílem je popsat suburbanizaci na příkladu Uherskohradišťského regionu a vymezit obce, které patří do suburbanizačního zázemí Uherského Hradiště, Kunovic a Starého Města. Jako první se práce zabývá samotným termínem suburbanizace a jeho vysvětlením. Dále pak jejími projevy v různých částech světa …více
Abstract:
The thesis deals with the process of suburbanization, which has been a hot topic in recent years. Its main objective is to describe suburbanization on the example of Uherské Hradiště region and define the municipalities belonging to the suburbanization hinterland of Uherské Hradiště, Kunovice and Staré Město. At first, the work deals with the actual term of suburbanization and its explanation. Then …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. RNDr. Václav Toušek, CSc.
  • Oponent: RNDr. Petr Daněk, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Geografie a kartografie / Regionální geografie a regionální rozvoj