Eva PRAJZLEROVÁ

Diplomová práce

Informovanost žáků ZŠ o problematice AIDS a preventivní program proti AIDS

Awareness of the primary school students about AIDS problems and preventive program against AIDS
Anotace:
Teoretická část práce se zabývá historií onemocnění AIDS, imunitním systémem, způsoby přenosu viru HIV a jeho vývojovými stádii, léčbou infekce HIV a AIDS a v neposlední řadě se zabývá prevencí a zařazením prevence nemoci AIDS do školní Výchovy ke zdraví. Praktická část obsahuje výsledky průzkumu znalostí žáků o HIV/AIDS. Průzkum probíhal na třech základních školách v Rakovníku. Byly vytvořeny dva …více
Abstract:
The theoretical part of the dissertation work deals with the history of disease AIDS, immune system, the ways of transmission of a virus HIV and his developmental stadium, medical treatment of the infection HIV and AIDS ? and of course prevention and inclusion of the prevention of AIDS in school education to the health. Practical part contains results of research of pupils´ knowledge of HIV/AIDS. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 3. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Dagmar Kubátová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PRAJZLEROVÁ, Eva. Informovanost žáků ZŠ o problematice AIDS a preventivní program proti AIDS. Ústí nad Labem, 2012. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základních škol