Eva PRAJZLEROVÁ

Master's thesis

Informovanost žáků ZŠ o problematice AIDS a preventivní program proti AIDS

Awareness of the primary school students about AIDS problems and preventive program against AIDS
Abstract:
Teoretická část práce se zabývá historií onemocnění AIDS, imunitním systémem, způsoby přenosu viru HIV a jeho vývojovými stádii, léčbou infekce HIV a AIDS a v neposlední řadě se zabývá prevencí a zařazením prevence nemoci AIDS do školní Výchovy ke zdraví. Praktická část obsahuje výsledky průzkumu znalostí žáků o HIV/AIDS. Průzkum probíhal na třech základních školách v Rakovníku. Byly vytvořeny dva …more
Abstract:
The theoretical part of the dissertation work deals with the history of disease AIDS, immune system, the ways of transmission of a virus HIV and his developmental stadium, medical treatment of the infection HIV and AIDS ? and of course prevention and inclusion of the prevention of AIDS in school education to the health. Practical part contains results of research of pupils´ knowledge of HIV/AIDS. The …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 3. 2012
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Dagmar Kubátová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

PRAJZLEROVÁ, Eva. Informovanost žáků ZŠ o problematice AIDS a preventivní program proti AIDS. Ústí nad Labem, 2012. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of Education

Master programme / field:
Primary School Teacher Education / Teaching in Primary Schools