Bc. Petr Sklenář

Master's thesis

Evropská měnová unie - vývoj, současnost, výhled

European Monetary Union - Development, Present and Future
Abstract:
Cílem této diplomové práce je popsat a zmapovat historii, současnost a předpokládaný vývoj Evropské měnové unie. Práce obsahuje popis vývoje Evropské měnové unie od jejího prvopočátku, jsou v ní definovány různé cíle, snahy a problémy jednotlivých členských států zavádějících Evropskou měnivou unii (EMU). Jedna z kapitol je věnována vývoji Evropské měnové unie v souvislosti s Českou republikou, včetně …more
Abstract:
The aim of this dissertation is to describe and to map the history, the present and the expected future development of the European Monetary Union. This thesis includes the description of the development the European Monetary Union from its beginning there are defined different goals, efforts and problems of individual member states establishing European Monetary Union. One of the chapter is focused …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2013
  • Supervisor: Ing. Stanislav Heczko, PhD.
  • Reader: doc. Ing. Hana Pačesová, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS