Martina Kysučanová

Bakalářská práce

Zpracování signálu pomocí jádra ARM Cortex-M0+ s matematickým koprocesorem

Signal Processing with ARM Cortex-M0+ Core Including Mathematical Coprocessor
Anotace:
Tato práce se zaměřuje na práci s jádrem ARM Cortex M0+, jeho použitím a využitelností oproti jiným jádrům ARM. Základním postupem bylo se seznámit s použitím procesoru řady Kinetis M, na kterém byly aplikovány algoritmy na zpracování číslicového signálu. Cílem práce bylo popsat problematiku FIR a IIR filtrů, implementace těchto filtrů v programovacím jazyce C, jak s využitím matematického koprocesoru …více
Abstract:
This work focuses on working with the core ARM Cortex M0 and its use and usability compared to other ARM cores. The basic procedure was conducted in order to become familiar with the use of the processor series Kinetis M, which was applied to the digital signal processing algorithms. The aim of the work was to describe the issues of FIR and IIR filters, implementing these filters in programming language …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2016
  • Vedoucí: Jan Tomeček
  • Oponent: Martin Tomis

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Telekomunikační technika