Eliška Cermanová

Master's thesis

Analýza vládních opatření k řešení krize COVID-19 v České republice v letech 2020 a 2021 a jejich dopad na vývoj krize

ANALYSIS OF GOVERNMENT MEASURES TO RESOLVE THE COVID-19 CRISIS IN THE CZECH REPUBLIC IN 2020 AND 2021 AND THEIR IMPACT ON THE DEVELOPMENT OF THE CRISIS
Abstract:
Předmětem diplomové práce je analýza vládních opatření k řešení krize onemocnění COVID-19 v letech 2020 a 2021 a jejich dopad na vývoj krize. Zmíněné onemocnění je v České republice stále přítomné, proto i reakce fiskální politiky je stále aktuální. Vláda během dvou let pandemie zavedla mnoho opatření, kterými se snažila zastavit či omezit šíření viru. Cenou však bylo rychlé zadlužování státu. V porovnání …more
Abstract:
The subject of the thesis is the analysis of government restrictions to solve the crisis of the disease COVID-19 in 2020 and 2021 and their impact on the development of the crisis. The aforementioned disease is still present in the Czech Republic, therefore the fiscal policy response is still relevant. During the two years of the pandemic, the government implemented many restrictions to try to stop …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 8. 2022

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 9. 2022
  • Supervisor: Milan Bednář
  • Reader: Robert Vondrovic

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/87858