Bc. Jindřich Litner

Bakalářská práce

Vliv pandemie COVID-19 na veřejné finance v České republice

Impact of the COVID-19 pandemic on public finances in the Czech Republic
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá analýzou vlivu pandemie Covid-19 na veřejné finance v České republice. Cílem bakalářské práce je identifikovat a kvantifikovat vliv pandemie COVID-19 na veřejné finance České republiky. Práce obsahuje teoretickou a praktickou část práce. V práci je využita celá řada metod: analýza, syntéza, komparace, deskriptivní statistika a dedukce. Výsledkem práce je kvantifikace vlivu …více
Abstract:
The thesis analyses the impact of the Covid-19 pandemic on public finances in the Czech Republic. The aim of the thesis is to identify and quantify the impact of the Covid-19 pandemic on public finances in the Czech Republic. The thesis contains theoretical and practical part and uses a variety of methods: analysis, synthesis, comparison, descriptive statistics and deduction. The result of the thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2023
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/gjdex/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2023
  • Vedoucí: Ing. Irena Szarowská, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Slavomír Naď

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa