Adéla HOLUBOVÁ

Bachelor's thesis

Rychlé testy pro detekci mechanismů antibiotické rezistence u gram negativních tyček

Quick detection tests for antibiotic resistance mechanisms of Gram-negative rods
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá problémem narůstající rezistence bakterií na antibiotika a ukazuje, jak může být detekovatelná. V teoretické části je uvedeno rozdělení antibiotik do tříd, mechanismy účinku a jejich vlastnosti. Dále je zde přiblíženo, co jsou to gramnegativní tyčky a jejich zástupci. V problematice rezistence je popsáno, co to rezistence je a uvedeno, jakými způsoby může vzniknout. Praktická …viac
Abstract:
The Bachelor thesis deals with problem of increasing bacterial resistance to antibiotics and it shows how can we detect it. In the theoretical part is indicated classification of antibiotics, antibiotics mechanism of action and their properties. There is also included a description of what Gram-negative rods are and their representatives. The chapter of resistance problematics describes what resistance …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2017
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Doc. Ing. Jaroslav Hrabák, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HOLUBOVÁ, Adéla. Rychlé testy pro detekci mechanismů antibiotické rezistence u gram negativních tyček. Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Health Care Studies

Bachelor programme / odbor:
Specialization in Health Care / Medical laboratory technicial