Theses 

Using the game "Wordament" to develop English vocabulary – Eliška Bečková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

University of Pardubice

Faculty of Arts and Philosophy

Bachelor programme / odbor:
Specialisation in Educational Sciences / English for Education

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
  • Žádné práce na příbuzné téma.

Eliška Bečková

Bachelor's thesis

Using the game "Wordament" to develop English vocabulary

'Edutainment' and ELT

Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením hry Wordament. Bude zhodnoceno, zda lze či nelze tuto hru využívat pro rozšiřování slovní zásoby studentů angličtiny. V teoretické části práce je popsána důležitost slovní zásoby a aspekty znalosti slova. Práce se zabývá i učením jazyka a faktory, které ho ovlivňují, a také hrou ve vzdělávacím procesu. Praktická část obsahuje tři výzkumné nástroje, a to dotazník, kontrolní list a polostrukturovaný rozhovor. Za pomoci těchto tří nástrojů je hra zhodnocena a jsou krátce navržena její zlepšení.

Abstract: This thesis deals with the evaluation of the game Wordament. It attempts to evaluate whether the game is suitable to use for developing student's vocabulary. The theoretical part describes the importance of vocabulary and aspects of knowing a word. It deals with language learning and factors that affect it. It also talks about games in the educational process. The practical part includes three research tools: a questionnaire, a checklist and semi-structured interviews. The game Wordament is evaluated using these tools, and possible improvements are briefly suggested there.

Keywords: Wordament, vocabulary, word, game, video game, learning

Jazyk práce: English

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2017
  • Vedúci: Mgr. Marek Vít

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
https://portal.upce.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=33594 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

Jak správně citovat práci

Bečková, Eliška. Using the game "Wordament" to develop English vocabulary. Pardubice, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Relevantné odkazy 


Hore | Aktuálny dátum a čas: 20. 4. 2019 22:47, 16. (párny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz