Bc. Anna Hobelantová

Diplomová práce

Porovnání ošetřovatelské péče o dekubity v lůžkových zdravotních zařízeních a v agenturách domácí péče

Comparison of a nursing care of pressure ulcer patients in hospitals and home care providers
Anotace:
Tématem a zároveň cílem mé diplomové práce bylo ?Porovnání ošetřovatelské péče o dekubity v lůžkových zdravotních zařízeních a v agenturách domácí péče?. Pro výzkumné šetření bylo nutné vypracovat dotazník. Celkem bylo dotazováno 67 agentur domácí péče a lůžkových zdravotních zařízení. Z tohoto množství se vrátilo pouze 34 vyplněných. Tedy 17 z agentur domácí péče a 17 z lůžkových zdravotních zařízení …více
Abstract:
This diploma thesis is focused on ?Confrontation of the nursing care of decubital ulcer in hospitals and in home care agencies?. Objective of this thesis is description and elaboration global question about decubital ulcer. In the theoretical section of my thesis, I described what is the decubital ulcer, what predisponate to grow out of decubital ulcer. Which are causes and procedures of their possible …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2009
  • Vedoucí: MUDr. Ivo Bureš

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Hobelantová, Anna. Porovnání ošetřovatelské péče o dekubity v lůžkových zdravotních zařízeních a v agenturách domácí péče. Pardubice, 2009. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií