Veronika Holubová

Diplomová práce

Výzvy strukturálních reforem v kontextu problémů španělského trhu práce

Challenges of Structural Reforms in the Context of Labour Market Problems in Spain
Anotace:
Tato práce se zabývá zhodnocením a výzvami strukturálních reforem na španělském trhu práce. Španělsko se v posledních letech (až do příchodu pandemie Covid-19) sice těšilo ekonomickému růstu, přesto však po finanční krizi zůstalo mnoho makroekonomických nerovnováh, zejména vysoké zadlužení, nízká produktivita a vysoká nezaměstnanost (hlavně mladých lidí a žen). Vysoká nezaměstnanost je jedním ze strukturálních …více
Abstract:
This thesis focuses on the assessment and challenges of the structural reforms in the Spanish labour market. Although Spain enjoyed economic growth in recent years (until the Covid-19 pandemic), many macroeconomic imbalances remained as a heritage of the infamous financial crisis, in particular high debt, low productivity and high unemployment (mainly of young people and women). High unemployment is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2023
  • Vedoucí: Josef Bič
  • Oponent: Jarolím Antal

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/89285