Bc. Pavlína Fiantová

Diplomová práce

The Impact of Labor Market Structure on Regional Disparities in the Kingdom of Spain

The Impact of Labor Market Structure on Regional Disparities in the Kingdom of Spain
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou regionálních disparit ve Španělském království, které se dlouhodobě potýká s prostorově nerovnoměrným hospodářským rozvojem. Cílem práce je analyzovat vliv struktury trhu práce na regionální disparity ve Španělském království na administrativní úrovni NUTS2. Práce vychází z teoretických konceptů týkajících se regionálního rozvoje a regionálních disparit …více
Abstract:
The thesis is concerning problematic of regional disparities in the Kingdom of Spain, the country that has long struggled with spatially uneven economic development. The aim of the thesis is to analyse the impact of labour market structure on regional disparities in the Kingdom of Spain at the administrative level NUTS2. The thesis is based on theoretical concepts concerning regional development and …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2023
  • Vedoucí: Ing. Michal Struk, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Petr Halámek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Regionální rozvoj / Projektový management