Veronika ŠÍPOVÁ

Bachelor's thesis

Stanovení výskytu donor specifických protilátek u pacientů po transplantaci ledviny

Determination of donor specific antibodies in kidney transplant patients
Abstract:
Hlavním cílem této bakalářské práce bylo získat přehled o výskytu donor specifických protilátek (DSA) u pacientů po transplantaci ledviny. DSA hrají významnou roli v přežívání štěpu. Dalším cílem bylo zjistit zastoupení HLA alel v populaci a porovnat ho s výskytem DSA. Stanovení donor specifických protilátek probíhalo na analyzátoru Luminex s využitím screeningových imunotestů LIFECODES LSA I. a II …more
Abstract:
The main goal of this bachelor thesis was to obtain an overview of the prevalence of donor specific antibodies (DSA) in patients after kidney transplantation. DSA has an important role in the survival of the graft. Another objective was to determine the representation of HLA alleles in the population and compare it with the incidence of DSA. Donor-specific antibodies were determined on a Luminex analyzer …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2020
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Bc. Tomáš Vlas

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ŠÍPOVÁ, Veronika. Stanovení výskytu donor specifických protilátek u pacientů po transplantaci ledviny. Plzeň, 2020. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Health Care Studies

Bachelor programme / field:
Specialization in Health Care / Medical laboratory technicial

Theses on a related topic