Veronika ŠÍPOVÁ

Bachelor's thesis

Stanovení výskytu donor specifických protilátek u pacientů po transplantaci ledviny

Determination of donor specific antibodies in kidney transplant patients
Anotácia:
Hlavním cílem této bakalářské práce bylo získat přehled o výskytu donor specifických protilátek (DSA) u pacientů po transplantaci ledviny. DSA hrají významnou roli v přežívání štěpu. Dalším cílem bylo zjistit zastoupení HLA alel v populaci a porovnat ho s výskytem DSA. Stanovení donor specifických protilátek probíhalo na analyzátoru Luminex s využitím screeningových imunotestů LIFECODES LSA I. a II …viac
Abstract:
The main goal of this bachelor thesis was to obtain an overview of the prevalence of donor specific antibodies (DSA) in patients after kidney transplantation. DSA has an important role in the survival of the graft. Another objective was to determine the representation of HLA alleles in the population and compare it with the incidence of DSA. Donor-specific antibodies were determined on a Luminex analyzer …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2020
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ing. Bc. Tomáš Vlas

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠÍPOVÁ, Veronika. Stanovení výskytu donor specifických protilátek u pacientů po transplantaci ledviny. Plzeň, 2020. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Health Care Studies

Bachelor programme / odbor:
Specialization in Health Care / Medical laboratory technicial

Práce na příbuzné téma