Marek OLŠANSKÝ

Bakalářská práce

Charakteristika, vlastnosti a výroba různých druhů čokolád

Chocolate - characterization, production and qualities
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá charakteristikou čokolády a čokoládových výrobků, jejich historií, rozdělením, pěstováním kakaovníku a získáváním kakaa. Podrobně jsou popsány suroviny pro výrobu čokolády a technologie výroby čokolády a čokoládových výrobků. Součástí práce je také popis chemického složení a fyzikálních vlastností čokolády a její zdravotní účinky.
Abstract:
The bachelor thesis deals with the characterization of chocolate and chocolate products, their history, types, cocoa tree cultivation and cocoa production. The raw materials and production technology of chocolate and chocolate products are also decribed. The chemical composition physical, properties of chocolate and its healthy effects are are charactered too.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2010
Identifikátor: 15447

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Soňa Škrovánková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

OLŠANSKÝ, Marek. Charakteristika, vlastnosti a výroba různých druhů čokolád . Kroměříž, 2010. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta technologická

Bakalářský studijní program / obor:
Chemie a technologie potravin / Technologie a řízení v gastronomii