Mgr. Tomáš Hložánek

Diplomová práce

Měnová politika ČNB v procesu vstupu do EMU

Monetary policy of CNB in entrance process to EMU
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Měnová politika ČNB v procesu vstupu do EMU“ je analýza přínosů a nákladů vstupu České republiky do eurozóny a komparace měnové politiky České národní banky a Eurosystému. První část vymezuje teoretický koncept optimální měnové oblasti a aplikuje jej na aktuální eurozónu. Druhý oddíl se zabývá problematikou hospodářské konvergence a rozpočtové stability. Třetí kapitola analyzuje …více
Abstract:
The subject of the diploma thesis „Monetary policy of CNB in EMU accession process“ is to analyse Czech Republic's gains and costs of accession of „eurozone“ and to compare monetary policies of CNB and „Eurosystem“. First part defines the theoretical concept of optimal currency area and applies it to current eurozone. Second part focuses on questions of economical convergence and budget stability. …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Miroslav Sponer, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Dalibor Pánek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance