Bc. Tomáš Daněk

Bakalářská práce

Komparace vojenské logistiky České republiky a Polska po vstupu do NATO

Comparison of military logistics between the Czech Republic and Poland after joining NATO
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá komparací vojenské logistiky České republiky a Polska v období po jejich vstupu do NATO, tedy po roce 1999. V první části dochází k definici pojmu vojenská logistika. V praktické části jsou zvlášť zkoumány případy vývoje vojenské logistiky a hlavních modernizačních projektů ozbrojených sil v ČR a v Polsku. V poslední části dochází ke komparaci nabytých poznatků. Jsou …více
Abstract:
This bachelor thesis compares military logistics of the Czech Republic and Republic of Poland after their accession to NATO in 1999. First part offers a definition of the term military logistics. Practical part of the thesis analyzes military logistics and main modernization projects of Czech and polish armed forces. The final part compares the data described in practical part and describes common …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Josef Kraus, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Tomáš Maďar

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Politologie / Bezpečnostní a strategická studia

Práce na příbuzné téma