Bc. Lenka Jakubíková

Bakalářská práce

Kvalita ošetřovatelské péče versus kvalita života v LDN

Quality of nursning care versus quality of life in sanatorium for long term ill
Anotace:
Bakalářská práce srovnává subjektivní hodnocení kvality života a zdravotního stavu u klientů na začátku a na konci hospitalizace v léčebně dlouhodobě nemocných v Bílovicích nad Svitavou. Dále zjišťuje spokojenost klientů s poskytovanou ošetřovatelskou péčí. Míra spokojenosti klientů s ošetřovatelskou péčí ve kterémkoli zdravotnickém zařízení je jeden z ukazatelů kvality poskytované péče. Zjištěné nedostatky …více
Abstract:
Bachelor thesis compares the clients‘ subjective quality of life rating and health condition rating at the start and the end of hospitalization in the Long-Term Care Hospital (LTCH) in Bilovice nad Svitavou. It also checks the clients‘ satisfaction about the services rendered by the nursing staff. Clients‘ satisfaction rate with the nursing care at any health or medical center is one of the nursing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 6. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 8. 2009
  • Vedoucí: PhDr. Natália Beharková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta