Mgr. Lenka Chudobová, DiS.

Bakalářská práce

Kvalita ošetřovatelské péče versus kvalita života u dlouhodobě nemocných

The quality of nursing care compared to the life quality of people with long-lasting illnesses
Anotace:
Problematika kvality života dlouhodobě nemocných a to do jaké míry ovlivňuje tuto hodnotu ošetřovatelská péče se stává stále aktuálnější. Každá ekonomicky vyspělá společnost se tématem zvyšování kvality života chronicky nemocných intenzivně zabývá. Bakalářská práce je zaměřena na zmapování a vyhodnocení kvality života a spokojenosti chronicky nemocných seniorů v Domově pro seniory Nopova v Brně. Výsledky …více
Abstract:
The issue of the quality of life of chronic patients and how the nursing care affects this value is becoming more and more topical. Every economically developed society deals with the theme of improving of the quality of life of chronic patients intensively. The bachelor thesis focuses on the mapping and evaluating of the quality of life and satisfaction of chronic senior patients staying in the Home …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 6. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 9. 2008
  • Vedoucí: doc. PhDr. Marie Macková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta