Tadeáš Řezníček

Bakalářská práce

A Business Plan for a LARP Equipment Shop

A Business Plan for a LARP Equipment Shop
Abstract:
The subject of this bachelor thesis is to create a business plan for a LARP equipment shop. The theoretical part deals with details about entrepreneurship and provides an outline for a business plan. In the practical part, there is a business plan for a LARP equipment shop. The practical part also includes sections about a marketing plan and financial analysis. The goal of the practical part is to …více
Abstract:
Předmětem této bakalářské práce je zpracování podnikatelského plánu pro založení obchodu s LARP vybavením. Teoretické části se zabývá detaily souvisejícími s podnikáním a předkládá šablonu pro podnikatelský plán. V praktické části je vypracován podnikatelský plán pro založení obchodu s LARP vybavením. Součástí praktické části je i marketingový plán a finanční analýza. Cílem praktické části je zjistit …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Petr Dujka

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Řezníček, Tadeáš. A Business Plan for a LARP Equipment Shop. Zlín, 2021. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk pro manažerskou praxi