Theses 

Financial Business Plan – Bc. Aigerim Amangeldinova

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Business Management and Corporate Finance

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
Všechny práce

Bc. Aigerim Amangeldinova

Bakalářská práce

Financial Business Plan

Financial Business Plan

Anotace: Cílem této práce je vytvořit praktickou dvouletou finanční podnikatelský záměr zřízení kosmetického salonu v Astaně Tento dokument je zaměřen nejprvé na finančním plánu start-upu, dále také byl připraven celý obchodní plán. nejen finanční plán start-up, ale také byla připravena . Dalším cílem této studie je definovat nadcházející finanční náklady, zdroje jejich krytí a očekávané finanční výsledky, dále sestavit účetní závěrky a dojít k závěru, jestli toto podnikání je ziskové nebo ne. Dokázat jestli tento obchod bude ziskový v reálnosti . V praktické části byly vytvořeny nasledující účetní závěrky: výkaz zisku a ztrát, rozvaha a cash flow v příštích dvou letech. Závěrém této bakalářské práce je řešení realizovat tento projekt, nebo ne.

Abstract: The purpose of this thesis is to make a practical two-year financial business plan for setting up a Beauty Salon in Astana This document include not only the Financial Plan of start-up but also whole business plan was prepared. Aim of this study is to define the forthcoming financial expenses, source of their covering and the expected financial results, to prepare finantial statements and deсide if this business is profitable or not. To prove if this business would be profitable in real world there have been created finantial statements such as Income Statement, Balance sheet and Cash Flow statement for the next two years. In conclusion I’ll put a suggestion do I’ve to realize this project or not.

Keywords: Kye words, Business Plan, Financial business plan, Income Statement, Balance Sheet, Cash Flow Statement, Break-Even Point.

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2016
  • Vedoucí: MBA Jaromír Stemberg
  • Oponent: Ing. Eva Cipovová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 7. 2019 19:02, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz