Bc. Kristýna UNAROVÁ

Diplomová práce

A complex translation analysis of a professional musical text

A complex translation analysis of a professional musical text
Abstract:
The aim of the thesis is to carry out a complex translation analysis of a professional musical text and to reveal and describe the strategies and methods used during translation. The analysed material is the monograph Leoš Janáček by Jaroslav Vogel which was translated from Czech into English by Geraldine Thomsen-Muchová. The theoretical part deals with the principles of a text analysis and the practical …více
Abstract:
Cílem této diplomové práce je provést komplexní překladatelskou analýzu odborného hudebního textu a odhalit a popsat strategie a postupy použité při překladu. Analyzovaným materiálem je monografie Leoš Janáček od Jaroslava Vogela, kterou z českého do anglického jazyka přeložila Geraldine Thomsen-Muchová. Teoretická část se zabývá principy textové analýzy a praktická část obsahuje samotnou analýzu založenou …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Gabriela Zapletalová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

UNAROVÁ, Kristýna. A complex translation analysis of a professional musical text. Ostrava, 2018. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta