Sebastiana LAŠUTOVÁ

Diplomová práce

Translation of a previously untranslated non-literary English text to Czech language, translation commentary and text analysis

Translation of a previously untranslated non-literary English text to Czech language, translation commentary and text analysis.
Abstract:
This thesis conducts an analysis of the extra- and intratextual factors of both a non-literary English text (a collection of nine chapters selected from a popular scientific book The Essence - Discovering the World of Scent, Perfume & Fragrance, 2019) and its Czech translation based on Christiane Nord´s (1991) model. The analysis of the source text revealed its communicative situation, which was then …více
Abstract:
Tato diplomová práce provádí analýzu vnětextových a vnitrotextových faktorů neliterárního anglického textu (soubor devíti kapitol z populárně naučné knihy The Essence - Discovering the World of Scent, Perfume & Fragrance, 2019) a jeho českého překladu podle modelu Christiane Nordové (1991). Pomocí analýzy výchozího textu byla definována výchozí komunikační situace, která byla poté porovnána se skoposem …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 6. 2022
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Gabriela Zapletalová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LAŠUTOVÁ, Sebastiana. Translation of a previously untranslated non-literary English text to Czech language, translation commentary and text analysis. Ostrava, 2022. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta