Bc. Matej Horňák

Bakalářská práce

Pravoslávna Cirkev v Číne a jej misijná činnosť za pôsobenia Metropolitu Innokentija (Figurovskij, 1897-1931)

Orthodox Church in China and its missionary activities under the Metropolitan Innocent (Figurovsky)
Abstract:
This bachelor’s thesis deals with actions of Eastern Orthodox Church in China under metropolitan Innocent (Figurovsky)‘s leadership, between years 1897 to 1931 with primary concern for years 1900 to 1917. Primary emphasis in the thesis is put on two incidents and their influence on development of Eastern Orthodoxy in China: Boxer Rebellion in 1900 and Great October Socialist Revolution in Russia in …více
Abstract:
Táto bakalárska práca sa zaoberá činnosťou pravoslávnej cirkvi v Číne pod vedením metropolitu Innokentija Figurovského, teda časovým úsekom medzi rokmi 1897 až 1931 s primárnym dôrazom na obdobie medzi rokmi 1900 až 1917. V práci je obzvlášť kladený dôraz na dve udalosti a ich vplyv na rozvoj pravoslávia v Číne: Boxerské povstanie v roku 1900 a Veľkú októbrovú revolúciu v Rusku v roku 1917. Práve tieto …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Bc. Magdaléna Rychetská, M.A.
  • Oponent: doc. Lucie Olivová, MA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Mezinárodní teritoriální studia / Kulturní studia Číny

Práce na příbuzné téma