Theses 

Visegrádská spolupráce v letech 1989 - 2004: Limity Visegrádu jako nástroje vstupu do EU a NATO – Roman Hlaváč

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Roman Hlaváč

Bakalářská práce

Visegrádská spolupráce v letech 1989 - 2004: Limity Visegrádu jako nástroje vstupu do EU a NATO

The Visegrad cooperation 1989 - 2004: The limits of Visegrad as an instrument of accession to the EU and to NATO

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá Visegrádskou spoluprací v letech 1989 ? 2004. Analyzuje zejména možnosti a limity Visegrádu jako nástroje vstupu do EU a NATO. Visegrád prošel poměrně bouřlivým vývojem, kdy se střídala období úspěšných společných aktivit, což bylo značně ceněno i na Západě, s fázemi, kdy se hovořilo dokonce až o odumření kooperace. Mezi hlavní důvody, které takový stav zapříčinily a zabraňovaly tak užší integraci, tato práce řadí zejména populismus ve spojení s nacionalismem či také určitou ideu nadřazenosti vlastního státu, kupříkladu v ekonomických ukazatelích

Abstract: This bachelor thesis focuses mainly on the Visegrad cooperation from 1989 to 2004. It analyses the possibilities and the limits of the Visegrad group as an instrument of accession to the EU and to NATO. This cooperation evolved in a turbulent manner. Phases of successful coaction, which were highly appreciated by western countries, alternated with periods, where the Visegrad group was considered functionless or even dead. This paper places populism in connection to nationalism or other ideas of superiority of one´s country, for example economicly, among the main factors that restricted tighter and moreprosperous collaboration within the Visegrad group

Klíčová slova: Visegrád, regionální kooperace, integrace

Keywords: Visegrad, regional cooperation, integration

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2009

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 31. 3. 2009 dostupné: světu
PDF PDF

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 4. 2019 14:08, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz