Bc. Pavel Svoreň

Diplomová práce

Analýza relevance vytvoření společného trhu s plynem v zemích V4 dle návrhu The Gas Target Model for the Visegrad Region

Analysis of the relevance of the gas market coupling in V4 countries by proposal of The Gas Target Model for the Visegrad Region document
Anotace:
Diplomová práce s názvem Analýza relevance vytvoření společného trhu s plynem v zemích V4 dle návrhu The Gas Target Model for the Visegrad Region se zabývá analýzou integračních modelů trhů se zemním plynem v zemích Visegradské čtyřky. Hlavním cílem je určení kritických překážek a nalezení nejlépe aplikovatelného modelu spolupráce.
Abstract:
Master theses Analysis of the relevance of the gas market coupling in V4 countries by proposals of The Gas Target Model for the Visegrad Region document deals with analyses of integration models of natural gas markets in Visegrad countries. The main aim is to find the critical obstacles and defined the best integrative model.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Jan Osička, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Veronika Zapletalová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Mezinárodní teritoriální studia / Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost