Theses 

Rizikové látkové složky ovoce a zeleniny a výrobků z nich. – Karolína Nováková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Karolína Nováková

Bakalářská práce

Rizikové látkové složky ovoce a zeleniny a výrobků z nich.

Hazardous Substances in Fruit and Vegetables and Products from them.

Anotace: Bakalářská práce na téma Rizikové látkové složky v ovoci a zelenině a ve výrobcích z nich byla vypracována v letech 2016 až 2018 na Ústavu posklizňové technologie zahradnických produktů na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v Brně. Rizikové látky jsou rozdělené na rizikové přírodní látky, které se v ovoci a zelenině vyskytují přirozeně, dále na kontaminanty, rezidua pesticidů a aditiva. Tyto části jsou dále rozděleny a vybrané látky jsou popsány se zaměřením na chemické faktory závadnosti. Přírodní rizikové látky jsou až na některé výjimky méně toxické než ty, co se do potravin dostanou zvenčí ať už lidskou činností nebo mikrobiálním napadením. Toxicita látek často souvisí s jejich chemickými vlastnosti jako je stabilita a rozpustnost ve vodě.

Abstract: The bachelor thesis on the subject Hazardous Substances in Fruit and Vegetables and Products from them was elaborated between years 2016 and 2018 at the Institute of Postharvest Technology of Horticultural Products at the Faculty of Horticulture at the Mendel University in Brno. Hazardous substances are broken down into hazardous natural substances that naturally occur in fruits and vegetables, next are contaminants, pesticide residues and additives. These parts are further subdivided, and the selected substances are described with a focus on chemical defect factors. Natural hazardous substances are with some exceptions less toxic than those that come from external environment, whether by human activity or by microbial attack. Toxicity of substances is often related to their chemical properties such as stability.

Klíčová slova: rizikové látky, ovoce, zelenina, kontaminanty, rezidua pesticidů, aditiva

Keywords: hazardous substances, vegetables, fruit, contaminants, pesticide residues, additives

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Josef Balík, Ph.D.
  • Oponent: Miroslav Baránek, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://is.mendelu.cz/zp/61030 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 4. 2019 10:21, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz