Mgr. Ina Otrubčiaková

Diplomová práce

Řízení ve věcech mladistvých (srovnání kontinentálního a common law systému)

Juvenile Justice Procedure (Comparison of Continental and Common Law System)
Abstract:
This thesis named „Juvenile Justice Procedure (Comparison of continental and common law system)“ compares the treatment of juvenile delinquents in two different law systems – the continental system and common law. The first is represented by the legal regulations in the Czech Republic, the second is illustrated by the English law. As far as the thesis’ structure is concerned, the subject is in each …více
Abstract:
Diplomová práca na tému „Konanie vo veciach mladistvých (porovnanie kontinentálneho a common law systému)“ porovnáva problematiku trestania mladistvých páchateľov v dvoch odlišných právnych systémoch – kontinentálnom a common law. Zástupcom kontinentálneho právneho systému je Česká republika, úprava v systéme common law je priblížená na práve anglickom. Z hľadiska štruktúry práce je príslušná problematika …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 9. 2012
  • Vedoucí: JUDr. Eva Brucknerová, Ph.D.
  • Oponent: prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta