Mgr. Kristýna Rozkošná

Diplomová práce

Soudnictví nad mládeží v kontextu sociální péče o mládež za I. ČSR

Juvenile Justice in the Context of Youth Social Care System in the First Czechoslovak Republic
Anotace:
Diplomová práce pojednává o soudnictví nad mládeží za první Československé republiky. To je zde představeno z pohledu teoretického a naznačeno je i jeho faktické fungování. Práce přináší rozbor právní úpravy soudnictví před i po nabytí účinnosti zákona o trestním soudnictví nad mládeží z roku 1931. Soudnictví nad mládeží je úzce propojeno s institutem sociální péče, ten je rozveden především v oblasti …více
Abstract:
This diploma thesis focuses on the theoretical basis and practical functioning of the juvenile justice in the First Czechoslovak Republic. The thesis puts forward an analysis of the state of legislation before and after the Juvenile Criminal Act of 1931 came into force. Juvenile justice of the analyzed period was closely connected with youth social care system, especially in dealing with morally defective …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2016
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Naďa Fiedlerová, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Renata Veselá, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta