Kateřina Nekovářová

Bakalářská práce

Éra digitalizace - nové aspekty rozvoje manažerů

The digitization era - new aspects of manager development
Anotace:
Téma bakalářské práce, kterou jsem si zvolila, je Éra digitalizace – nové aspekty rozvoje manažerů. Práce se zabývá rozvojem a vzděláváním manažerů v dnešní době digitalizace. Cílem práce je pomocí analýzy přístupu ke vzdělávání určité firmy zjistit, jakými způsoby probíhá vzdělávání a rozvoj manažerů v dnešní době s důrazem na efektivitu jednotlivých metod. V práci je využito kvalitativních a kvantitativních …více
Abstract:
The topic of this bachelor thesis is Era of digitization - new aspects in the development of managers. This thesis deals with development and education of managers in this age of digitization. The aim of this thesis is to find out how and by which means works nowadays education and development of managers focusing on effectivity of individual methods by analysis of specific company. This work uses …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2019
  • Vedoucí: PhDr. Ingrid Matoušková, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Josef Palán, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Ekonomika a management podniku