Ing. Michal Španihel

Bakalářská práce

Diverzifikace zdrojů financování jako nástroj udržitelnosti nestátní neziskové organizace

Diversification of funding sources as a sustainability tool for a non-governmental non-profit organization
Anotace:
Cílem práce je vyhodnotit problematiku financování vybrané nestátní neziskové organizace, která působí v oblasti sociálních služeb a prevence. Ke zpracování bakalářské práce budou využity jako hlavní zdroj výroční právy společnosti Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. V úvodní části práce budou popsány možnosti financování nestátní neziskové organizace. Další kapitoly budou věnovány konkrétním …více
Abstract:
The aim of the work is to evaluate the issue of financing a selected non-governmental non-profit organization that operates in the field of social services and prevention. They will be used as the main source of annual rights of the Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. The introductory part of the thesis will describe the possibilities of financing a state non-profit organization. The next chapters …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 6. 2022
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/pz9hi/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 8. 2022
  • Vedoucí: Ing. Michaela Strzelecká, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné