Bc. Andrej Tomči

Bakalářská práce

Automatizace tvorby infrastruktury pro červený tým

Automation of red team infrastructure setting
Anotace:
Táto práca skúma možnosť automatizácie prípravy infraštruktúry červeného tímu. Prvá časť sa venuje červenému tímu, jeho roli v organizácii a počas kyberbezpečnostného cvičenia, a jeho podpornej infraštruktúre. Ďalej sú diskutované cloudové prostredia a ich automatizácia. V poslednej časti je navrhnutý nový systém popisu infraštruktúry a nástroj, ktorý automatizuje prípravu infraštruktúry. Nakoniec …více
Abstract:
This thesis explores the possibility to automate the red team infrastructure setup. In the first part, the red team, its role in an organization and during cyber defense exercise, and its support infrastructure are explained. Then, cloud environments and automation are discussed. In the last part, the infrastructure description system is proposed, and a tool capable of infrastructure setup automation …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2020
  • Vedoucí: RNDr. Martin Drašar, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Milan Čermák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informatika / Počítačové systémy a zpracování dat