Kateřina Šarbortová

Diplomová práce

Chorvatsko: ekonomika a postavení na mezinárodním trhu cestovního ruchu

Croatia: economy and position in the international tourism market
Anotace:
Diplomová práce se zabývá ekonomikou Chorvatska a postavením této země na mezinárodním trhu cestovního ruchu. Předmětem diplomové práce je rozbor Chorvatska z hlediska jeho ekonomiky a cestovního ruchu v souvislosti s přistoupením této země do Evropské unie. Cílem práce je provedení analýzy makroekonomických ukazatelů ekonomiky a vyhodnocení postavení Chorvatska v rámci trhu mezinárodního cestovního …více
Abstract:
The diploma thesis is focused on Croatia's economy and position in the international tourism market. The object of the thesis is a study of Croatia's economy and tourism in connection with its accession to the European Union. The aim of the thesis is to analyse macroeconomic indicators and evaluate position of Croatia in the international tourism market along with assessment of competitiveness in both …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 9. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2014
  • Vedoucí: Josef Abrhám
  • Oponent: Pavla Brůžková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/40533

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy / Cestovní ruch