Bc. Žaneta Mazurová

Diplomová práce

Mezinárodní cestovní ruch Asie

International tourism of Asia
Anotace:
Mezinárodní cestovní ruch je po celém světě velkým fenoménem, který má velký význam pro světovou ekonomiku. Region Asie a Pacifiku je v rámci odvětví nejrychleji rostoucím regionem a druhým nejnavštěvovanějším regionem na světě. Práce analyzuje hlavní turistické proudy mezinárodního cestovního ruch regionu, jeho subregionů, zemí i nejvýznamnějších měst s velkým důrazem na mezinárodní příjezdy a výjezdy …více
Abstract:
International tourism is a major phenomenon worldwide with great importance to the world economy. The Asia-Pacific region is the fastest growing region in the terms of international tourism and the second most visited region in the world. The work analyzes the main tourist flows of international tourism in the region, its sub-regions, countries and cities with great emphasis on international arrivals …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2021
  • Vedoucí: doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc.
  • Oponent: Ing. Bc. Andrea Holešinská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta