Bc. Adéla Vokřálová

Bakalářská práce

Jezdectví jako prvek aktivního cestovního ruchu: Rusko-česká terminologie

Equestrianism as a part of active tourism: Russian-Czech terminology
Anotace:
Bakalářská práce „Jezdectví jako prvek aktivního cestovního ruchu: Rusko-česká terminologie“ je rozdělena do osmi kapitol a zabývá se jezdectvím, jako prvkem aktivního cestovního ruchu v České republice a Rusku a jeho terminologií. Bakalářská práce má za cíl představit jezdectví v České republice a Ruské federaci, nastínit jeho vývoj a stručnou historii. Dále se bude věnovat ukázkám různých jezdeckých …více
Abstract:
The bachelor´s thesis “Equestrianism as a part of active tourism: Russian-Czech terminology” is divided into eight parts and deal with equestrian sport as a part of active tourism in Czech Republic and Russian Federation and its terminology. Chapters of diploma thesis aim to introduce equitation in Czech Republic and Russia, to show its progress and brief history. Thesis also presents different horse …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2019
  • Vedoucí: PhDr. Taťána Juříčková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Olga Berger, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta