Theses 

Územní rozvoj města s důrazem na brownfields – Bc. Kateřina Čočková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a správa

Bc. Kateřina Čočková

Diplomová práce

Územní rozvoj města s důrazem na brownfields

Spatial development of the city with aim on brownfields

Anotace: Předmětem diplomové práce je analýza a vyhodnocení úspěšnosti regeneračních procesů v urbánním prostředí s důrazem na implementaci platných strategických dokumentů a přístup veřejné správy na konkrétním příkladu brownfieldu, kterým je bývalý tovární Baťův areál ve Zlíně. První část práce popisuje obecné poznatky týkající se problematiky brownfields a funkcí veřejné správy v regeneračních procesech v České republice i ve světě. Druhá část se zaměřuje na implementaci strategických dokumentů města Zlína i Zlínského kraje v oblasti regenerace brownfields a také se věnuje vybraným lokalitám typu brownfields na zkoumaném území. Poslední část práce obsahuje podrobnou analýzu a vyhodnocení regeneračních procesů v bývalém Baťově areálu.

Abstract: The subject of this diploma´s thesis is to analyze and evaluate the success of regeneration processes in the urban area with aim on the implementation of strategic documents and public sector approach demonstrated on a specific example – former Bata´s factory in Zlín. The first part is focused on the general concepts concerning brownfields and public sector roles in regeneration processes in the Czech Republic and in the world. The following part deals with the implementation of strategic documents in the area of brownfields regeneration on the territory of Zlín and Zlín Region and also describes selected brownfields locations. The last part contains detailed analysis and evaluation of the regeneration processes in the Bata´s factory.

Klíčová slova: Územní rozvoj, brownfields, regenerace, veřejná správa, strategické dokumenty, Zlínský kraj, Zlín, Baťův areál Spatial development, regeneration, public sector, strategic documents, Zlín Region, Bata´s factory

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Jakub Černík
  • Oponent: doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 4. 2019 06:52, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz