Nikola Szara

Bakalářská práce

English Speaking Anxiety of English Teachers in the Czech Republic (age group 51-60)

English Speaking Anxiety of English Teachers in the Czech Republic (age group 51-60)
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to provide basic information about the foreign language anxiety with the focus on non-native English teachers in the Czech Republic. Furthermore, to discover causes/sources and consequences of the English speaking anxiety. The thesis is divided into two parts, a theoretical part and a practical part. The theoretical part deals with the basic concept of anxiety, characteristics …více
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je poskytnout základní informace o úzkosti z cizího jazyka s důrazem na nerodilé mluvčí učitele anglického jazyka v České republice. Dále pak objevit příčiny/zdroje a důsledky úzkosti z mluvení v angličtině. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou část a praktickou část. Teoretická část se zabývá základním konceptem úzkosti, charakteristikou úzkosti z cizího jazyka …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PaedDr. Zdena Kráľová, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Szara, Nikola. English Speaking Anxiety of English Teachers in the Czech Republic (age group 51-60). Zlín, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe