BcA. Silvie Kudelová

Diplomová práce

Mysl a tvůrce

Mind and Creator
Anotace:
Tato práce se věnuje souvislostem mezi tvůrčím procesem a procesem myšlení. Je založena na základě osobního pozorování vlastních tvůrčích a myšlenkových procesů. Popisuje vztah výsledku tvorby a procesu myšlení.
Abstract:
This work focuses on the context between the creative process and thinking process. It is based on personal observations of my own experiences with both processes. Following lines depict the relationship between the result of the creation and the thinking process.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. Mgr. Igor Dostálek
  • Oponent: Mgr. Petr Svozílek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/ftwbz/

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Divadelní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Dramatická umění / Taneční a pohybové divadlo a výchova

Práce na příbuzné téma