Bc. Radka Malinová

Bakalářská práce

Plátci pojistného na veřejné zdravotní pojištění

Taxpayers of Insurace Premium on the Public Health Insurance
Anotace:
Všeobecné zdravotní pojištění vzniklo počátkem 90. let 20. století a je součástí českého právního řádu. V předkládané bakalářské práci charakterizuji jednotlivé kategorie plátců veřejného zdravotního pojištění (zaměstnavatelé, pojištěnci a stát) a plnění jejich zákonných povinností. Cílem bakalářské práce je vymezit změny, ke kterým v souvislosti se zdravotním pojištěním po roce 2008 došlo, a rozebrat …více
Abstract:
The national health insurance was introduced in the early 1990’s. It is part of the Czech common law. In these bachelor thesis are outlined the basic categories of the health insurance scheme (i.e. individuals, employees, insurers, government etc.) and their responsibility of fulfilling the statutory obligation. The aim of thesis is to define if and when the Czech people as well as people from other …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2011
  • Vedoucí: prof. JUDr. Zdeňka Gregorová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta